میکرو اسپین (میکروفیوژ ورتکس)

مشخصات میکرو اسپین (میکرو فیوژ ورتکس) محصول شرکت آرون طب پایدار به شرح زیر میباشد:

  1. دو موتوره
  2. جهت میکروتیوب های 2 و 1/5 و 0/5 و 0/2 میکرولیتر
  3. جهت استریپ های 0/2 میکرولیت
  4. امکان استفاده به عنوان ورتکس (شیکر میکروتیوب) و دستگاه اسپین (میکروفیوژ)
  5. دارای دو سوییچ جهت استفاده مداوم و مقطعی
  6. سرعت دستگاه میکرو اسپین 3000 RPM